Proxecto APROAVI: aproveitar o esterco das granxas avícolas para xerar biogás e fertilizante

A Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores da Limia – ADEGAL, o Centro Tecnolóxico EnergyLab, o Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) e Silvares Group S. Coop Galega, investigan a valorización das dexeccións de residuos para convertelos en enerxía renovable.

O proxecto “APROAVI: Aproveitamento integral do residuo para a mellora da sustentabilidade e competitividade do sector agrícola”, cunha duración que abarca desde o 1 de xullo de 2022 ata o 1 de outubro de 2024, está subvencionado a través do procedemento de axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea de Innovación (procedemento MR331B), ao amparo da Resolución do 30 de decembro de 2021 (DOG nº 18, do 27 de nero de 2022), en réxime de concorrencia competitiva, e cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Nos últimos anos, o incremento da produción avícola provocou unha acumulación dun volume cada vez maior de residuos, que, se non son tratados de maneira axeitada, poden causar efectos negativos no medio ambiente, como a contaminación de chans, augas e emisión de gases de efecto invernadoiro. Por iso, a xestión e tratamento sostible destes residuos e a aplicación de criterios de economía circular son fundamentais, non só para cumprir coas restritivas políticas ambientais, senón tamén para incrementar a competitividade do sector.

Neste contexto nace APROAVI, unha iniciativa do Centro Tecnolóxico EnergyLab, ADEGAl, Silvares de Group S. Coop. Galega e o Centro Tecnolóxico da Carne, cuxo obxectivo responde á necesidade de mellorar a competitividade das explotacións avícolas a través da valorización da pollinaza xunto con outros refugallos orgánicos, promovendo a súa conversión en enerxía renovable (biogás e gas de pirólisis) e en fertilizantes baseados no digestato e en biochar.

Para a consecución deste obxectivo, exponse os seguintes obxectivos específicos:

-Identificar e establecer as características dos principais residuos orgánicos xerados na comarca da Limia e Baixa Limia.

-Maximizar a produción de biogás mediante a diminución do efecto inhibitorio do nitróxeno presente na pollinaza no proceso de dixestión anaerobia, mediante a codigestión con refugallos agrícolas abundantes na zona de estudo.

-Establecer o efecto da temperatura da pirólisis, sobre a formación de biochar e sobre as súas propiedades principais.

-Comprobar a efectividade dos produtos obtidos a partir do digestato e biochar como fertilizante, en dous cultivos tipo: a pataca e o trigo.

O proxecto avanza segundo o esperado e prevese a presentación de resultados e conclusións en setembro, contando coa participación dos sectores implicados.

Comments are closed.