Bodegas Martín Códax participa en BigPrediData, un proxecto para mitigar os efectos do cambio climático nos viñedos

BigPrediData tratará o rendemento e a saúde dos viñedos a longo prazo e nun contexto de cambio climático

BigPrediData é un proxecto estratéxico de consorcios de investigación empresarial nacional (proxecto CEN) que ten por obxectivo desenvolver solucións tecnolóxicas 4.0 de predición do rendemento vitícola a longo prazo e de prevención de danos por enfermidade, seca e xeada, derivados da influencia do cambio climático.

A través dun enfoque multidisciplinar, búscase ofrecer alternativas aos produtores que garantan a sustentabilidade e eficiencia dos seus cultivos e, consecuentemente, a súa competitividade a longo prazo e nun contexto condicionado polo cambio climático e a incerteza económica.

Trátase dun consorcio público-privado que está composto por seis socios empresariais: Viñedos del Río Tajo (líder e coordinador do proxecto), pertencente a González Byass, Bodega Matarromera, Bodegas Martín Códax, Dcoop, RawData e AFEPASA. Tamén por seis grupos de investigación: o Centro de Estudos e Investigación para a Xestión de Riscos Agrarios e Ambientais (CEIGRAM) da Universidade Politécnica de Madrid, o Centro Nacional de Supercomputación (BSC), AINIA Centro Tecnolóxico, o Instituto Químico de Sarria da Universitat Ramón LLul, a Universitat Rovira i Virgili (URV) e a Universidade Politécnica de Valencia (UPV). Ademais, cabe sinalar que o proxecto conta co apoio institucional de catro asociacións empresariais estreitamente vinculadas ao sector vitivinícola español: A Plataforma Tecnolóxica do Viño de España (PTV), a Plataforma Food for Life (PT4FL), a Federación Española do Viño (FEV) e a Organización Interprofesional do Viño de España (OIVE).

Retos do proxecto
BigPrediData arrinca co obxectivo principal de xerar coñecemento e solucións innovadoras que permitan predicir o comportamento dos viñedos ante as diferentes conxunturas climáticas, garantindo a súa competitividade a longo prazo e a produción agrícola sustentable e eficiente.

A través do proxecto facilitarán ao sector o desenvolvemento de plans de continxencia ante eventos climáticos adversos

Para alcanzar esta meta, o proxecto expón solucións a diferentes retos de dixitalización e sustentabilidade que se identificaron. Un deles é como predicir o comportamento do cultivo da vide mediante tecnoloxías intelixentes disruptivas baseadas na integración de modelos agronómicos, meteorolóxicos e climáticos complementados con datos climáticos históricos. Outros están en como abordar a relevancia da dispoñibilidade hídrica no cultivo da vide ante o risco de seca, coa finalidade de conseguir unha viticultura máis sustentable, intelixente e eficiente, ou en como analizar posibles alternativas para afrontar a incidencia das xeadas no cultivo da vide e así combater os seus efectos mediante metodoloxías sustentables, intelixentes e eficientes. Tamén tratarán de previr afectacións por pragas nos viñedos velando pola sustentabilidade dos sistemas de cultivo e polo uso eficiente dos recursos. Finalmente, ofrecerán ao sector proxeccións de cambio climático que faciliten o desenvolvemento de plans de continxencia ante eventos climáticos adversos, aplicando a I+D+i e velando pola trazabilidad e seguridade alimentaria das producións agrícolas.

Desde o punto de vista técnico, o plan de traballo de BidPrediData estruturarase en dúas actividades técnicas principais. A primeira, de investigación industrial, denomínase INVESPRED e virará ao redor da xeración dun innovador método de avaliación do rendemento da vendima, así como de prevención e risco de seca transferible cara a modelos de predición precisos. Pola súa banda, a segunda será de desenvolvemento experimental e chámase VALIDPRED. Esta abordará a validación dos resultados alcanzados mediante o desenvolvemento dunha plataforma de avaliación do rendemento de colleita que permita unha predición axustada e aplicada a sistemas operativos tecnolóxicos.

Financiamento
Esta iniciativa conta cun orzamento de 4.951.974 euros, cofinanciados pola Unión Europea e polo Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación (CDTI Innovación) con fondos FEDER, a través do Programa Operativo plurirregional de Crecemento Intelixente 2021-2027 e no marco do Programa Estratéxico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CEN).

Comments are closed.