Nace un método para detectar micotoxinas no sangue das vacas

AMSvet crea a ferramenta que permite avaliar directamente o nivel de intoxicación en animais, que garante a saúde do gando

Imaxe cedida


O Laboratorio de Toxicoloxía Veterinaria AMSvet, que pertence ao Grupo AMSlab, presenta a súa última innovación no campo da toxicoloxía veterinaria: o servizo de determinación de micotoxinas por HPLC-MSMS en soro e plasma. En colaboración con Exopol, desenvolveu un método que amplía significativamente a capacidade de detección, permitindo analizar as micotoxinas en matrices.

Este servizo utiliza a cromatografía líquida de alta resolución axustada a espectrometría de masas (HPLC-MSMS), unha técnica moi precisa e selectiva. Con esta metodoloxía avanzada, pódense detectar e cuantificar ata 15 micotoxinas diferentes, que proporcionan información detallada sobre a presenza destas sustancias e os seus metabolitos nas mostras sanguíneas dos animais. A ferramenta preséntase como un método valioso para avaliar de maneira directa o nivel de intoxicación nos animais.

AMSvet xa contaba co servizo de detección de micotoxinas por HPLC-MSMS en pensos ou forraxes, brindando información esencial para identificar a fonte de orixe das micotoxinas. Agora, coa capacidade de analizar mostras sanguíneas, conséguese avaliar o seu impacto directo na saúde dos animais.

A importancia desta innovación radica na problemática actual asociada coa presenza de micotoxinas en pensos e forraxes. A exposición a estas sustancias pode ter consecuencias devastadoras, afectando tanto á produción como á saúde dos animais nas explotacións gandeiras. A detección temperá é crucial, xa que as micotoxinas poden transferirse do alimento ao animal, desencadeando enfermidades que poden diminuír significativamente a produción e pór en perigo o benestar da gandaría

Comments are closed.