Enquisa a agricultores europeos para seleccionar as mellores estratexias agroecológicas

A iniciativa desenvolverase en 11 rexións biográficas de Europa e busca identificar ferramentas agroecológicas para previr e xestionar as malas herbas

Agroecological strategies for sustainable weed management in key european crops (AgroSus) busca identificar ferramentas e estratexias agroecolóxicas adecuadas para previr e xestionar malas herbas en cultivos relevantes e agricultura convencional, ecolóxica e mixta. O proxecto está coordinado pola Universidade de Vigo (UVigo) de España e nel participan 16 socios de 11 países europeos e asociados (Alpina, Anatolia, Ártica, Atlántica, Mar Negro, Boreal, Continental, Macaronésica, Mediterránea, Panónica e Esteparia), xunto con varias universidades, un centro de investigación, unha empresa, organizacións non gubernamentais, unha explotación agrícola, unha asociación agrícola e unha organización asesora.

A investigación, que ten unha duración de 4 anos, inicia as súas consultas aos axentes interesados cunha enquisa dirixida aos agricultores, recoñecéndoos como actores chave nas prácticas agrícolas sustentables e respectuosas co medio ambiente. Con esta iniciativa, o proxecto pretende solicitar valiosas opinións e comentarios dos agricultores das 11 rexións bioxeográficas. Os resultados obtidos complementaranse con revisión bibliográfica, con entrevistas adicionais en persoa con máis axentes interesados e cun conxunto de talleres.

Contactarán cuns 500 agricultores e asesores para realizar enquisas e establecerán estratexias agroecolóxicas en 68 unidades experimentais de Europa

O consorcio integra un enfoque multiactor para a toma de decisións dos agricultores e para incluír as diferentes perspectivas aos responsables da toma de decisións que regulan e administran as políticas. AgroSus centrarase en ofrecer un maior coñecemento sobre as malas herbas problemáticas na agricultura europea, as técnicas actuais de desherbado e os problemas atopados polos agricultores e asesores. Para iso, contactarase cuns 500 agricultores e asesores para realizar enquisas, talleres e grupos de discusión. Así mesmo, contará con ferramentas avanzadas de detección e establecerá estratexias agroecolóxicas culturais, mecánicas, físicas, biolóxicas e biotecnolóxicas en 68 unidades experimentais, a curto prazo, fumigadas por toda Europa.

Tamén levará a cabo accións coas partes interesadas e os responsables políticos para promover as iniciativas máis adecuadas a nivel de campo, administrativo e normativo. Por último, haberá unha transferencia de tecnoloxía e formación das partes interesadas para a prevención e xestión das malas herbas.

Comments are closed.