‘O laboratorio de formas rural’ reivindica os saberes e faceres de cada territorio

A proposta figura entre as 22 candidaturas aprobadas no programa ‘Art for Change’, que impulsa proxectos de creación que favorezan a transformación social

De esquerda a dereita, Vicente Blanco, Estella Freire e Salvador Cidrás, promotores do proxecto. Imaxe cedida

O proxecto ‘O laboratorio de formas rural’ figura entre as 22 candidaturas seleccionadas na última convocatoria do programa ‘Art for Change’. O obxectivo desta proposta é recuperar e reivindicar os saberes e faceres propios de cada lugar, ademais de facilitar a súa aplicación ao deseño de recursos, materiais e obradoiros de corte artístico-educativo centrados no coidado e o respecto dos lugares que habitamos. A iniciativa é una das tres propostas seleccionadas na modalidade de artes plásticas.

Esta proposta artística de intervención social está promovida polos profesores da Facultade de Formación do Profesorado do Campus de Lugo da USC Vicente Blanco, Salvador Cidrás e Estella Freire, todos eles ligados ao colectivo Escola Imaxinada. Responde a un proxecto que se presenta como un escenario de acción móbil que permite o desenvolvemento de talleres creativos, interxeneracionais e interdisciplinares, a través dos que as persoas participantes teñen a oportunidade de afondar no coñecemento e na conservación do patrimonio natural, material e inmaterial.

As accións do proxecto empezarán en febreiro no CEIP O Corgo nas que haberá formación para o profesorado

Vicente Blanco sinalou que un dos retos fundamentais deste proxecto de consolidación deste tipo de metodoloxías activas de creación artística pasa por salientar a infancia como esperanza para afrontar un escenario de crise ecolóxica, cultural e educativa que se manifesta de xeito significativo nunha contorna rural cada vez máis despoboada e abandonada.

‘O laboratorio de formas rural’ contempla a celebración de talleres orientados a comunidades educativas e familias que viven e exercen a súa actividade no medio rural. De feito, todas as accións previstas desenvolveranse a partir do mes de febreiro do CEIP O Corgo, un escenario no que ademais de traballar coa infancia, tamén se impartirán accións formativas dirixidas ao profesorado. Blanco explicou que o proxecto empregará nas súas distintas sesións catro estacións de traballo diferentes: gráfica (imprenta), barro, construción (madeira) e narrativa (reprodutores).

O artista fixo especial fincapé na importancia de conservar e poñer en valor a sabedoría e as tradicións propias de cada territorio, ao tempo que apuntou este tipo de metodoloxías activas poden constituír tamén un recurso apropiado para mellorar a capacidade de atención da infancia durante os procesos de aprendizaxe.

Presentación das candidaturas
‘Art for Change’ é unha iniciativa impulsada e financiada pola Obra Social La Caixa a través da que se apoian proxectos de creación en distintas disciplinas liderados por artistas e cuxo desenvolvemento implica a participación activa de colectivos en situación de vulnerabilidade e contribúe á transformación social. As accións aprobadas na súa convocatoria de 2023 botarán a andar ao longo do mes de febreiro, logo dunha xornada de presentación das candidaturas que se celebrará en Barcelona a finais de xaneiro, relata Vicente Blanco. Ademais, precisa que o orzamento deste programa sitúase ao redor de 20.000 euros, dos que a Obra Social La Caixa achega 15.000 euros.

Comments are closed.